Nasza praca polega na zbieraniu pieniędzy w celu wykupienia lub wydzierżawienia ziemi, na których to będzie odbywać się szeroko rozumiana działalność związana ze słowiaństwem i rodzmiowierstwem.

Do powyższych należy m.in. budowa grodów w celach rekreacyjno-edukacyjnych, budowa chramów, tj. świątyń kultu słowiańskiego itp.
Jesteśmy grupą osób, które pragną rozwijać, wspierać i ugruntowywać wszelkie przejawy zapomnianej kultury społeczności słowiańskich na terenie Polski.

Przyjmiemy nie tylko darowiznę w postaci pieniędzy, lecz również w postaci ziemi oraz innych możliwych datków.