Jesteśmy grupą osób, które pragną rozwijać, wspierać i ugruntowywać wszelkie przejawy zapomnianej kultury społeczności słowiańskich na terenie Polski.
Współcześnie obchodzone święta czerpią z tradycji naszych przodków co świadczy o tym, iż pierwotna kultura wciąż jest obecna.

Naszym celem jest również edukowanie w tym zakresie.
Życie jednostki jest niczym innym jak fragmentem istnienia całej natury. Metafizycznym łącznikiem pomiędzy człowiekiem a przyrodą od dawna były wierzenia. To za ich pomocą tłumaczono zjawiska atmosferyczne, zmiany pór roku, narodziny oraz śmierć.
Na terenach ziem polskich dominowały wierzenia natywne dla rodzimej ziemi i to one były niezwykłym spoiwem, obecnie brakującym ogniwem w kulturze Polaków.


Wielu spośród nas jest rodzimowiercami, to oznacza, że wychwalamy Starych Bogów oraz kultywujemy słowiańskie obrzędy.  Tym bardziej angażujemy wszelkie siły, aby osiągnąć wcześniej wspomniane cele i z wielką wdzięcznością przyjmiemy wszelką ofiarowaną przez Ciebie pomoc.

Działamy z ramienia Rodzimej Wiary

Pomysłodawcą oraz koordynatorem jest Wojciech Krystosiak.
Do grupy mogą przynależeć wszystkie chętne wesprzeć akcję osoby.

 

Obraz: Gród Biskupin, Photo credit: Tomcio77 via Foter.com / CC BY-SA